Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

आ.ब.०७३/०७४ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि खुला डाक बडावढकाे १५ पन्ध्र दिने अत्यन्त जरुरी सूचना