मिथिला नगरपालिकाकाे बजेट सिलिङ , मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम तर्जुमा चरणहरु सम्बन्धी जानकारी ।