अनिता लामा

Designation:

Email: 
anitatamang527@gmail.com
Phone: 
9861086768
Section: 
उप-मेयरको कार्यकक्ष