Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
हरि नारायणा महतो नगर प्रमुख ९८५४०२९७६०
तारा कुमारी वस्नेत उप– प्रमुख tarakribasnet@gmail.com ९८५४०२९७६१
राम कुमार कार्की नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मि. न. पा. ramkumarkarki25@gmail.com ९८५४०६०१११
जय गणेश सिंह इन्जिनियर Jaidosti@gmail.com 9843752849
दीपक जंग थापा प्रवक्ता ९८५४०२८८२०
विजय कुमार सिंह सूचना प्राविधीक अधिकृत ito.mithilamun@gmail.com ९८४९७७०८२५
बिनोद कुमार राय पर्यवेक्षक ९८०४८५८७७६
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार देव इन्जिनियर gyanendradev@hotmail.com ९८५४०२०१०२
जोगेन्द्र महतो खरिदार 9804827718
वचन कुमार यादव अमिन ९८४४२६१०९७
मनिता अर्याल सव.इन्जिनियर ९८४९८७५७९६
अस्मिता भुजेल खरिदार ९८४४५५४९७३
रामवाबु शाह लेखा अधिकृत मि. न. पा. ९८५४०२८११०
संजिब प्रसाद घिमिरे कम्प्युटर अपरेटर कम्प्यूटर अपरेटर mithilasanjib68@gmail.com 9844295502
सुभाष भट्ट ना.सु subhashbhatta.94@gmail.com 9862167304
आनन्द कुमार अधिकारी ना.सु मि. न. पा (जिन्सी शाखा) adhikarianand541@gmail.com ९८४४२४२७००