कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राज कुमार दास कार्यकारी अधिकृत Mithilamunicipality81@gmail.com 9854060111
सुचना अधिकारी इन्जिनियर Jaidosti@gmail.com 9843752849
लेखा अधिकृत लेखा अधिकृत 9854028110