मिथिला नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा, २०७५ (हिउदे अधिवेशन उद्घाटन समारोह) सम्पन्न भएको छ ।