श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।