फोटो ग्यालरी

यस मिथिला नगरपालिकाको गत आ. व. २०७२/०७३ को योजना सम्पन्न गर्नका लागी यस नगरपालिकाको राजनैतिक दल लगाएत विभिन्न पधाधिकारीहरू को सहभागीतामा अनुगमन सम्पन्न गरी योजना सम्पन्न गरियो ।

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , प्रतिक्षालय निर्माण ..., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages