मिथिला नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

मिथिला नगरपालिका नेपालको प्रदेश न. २ अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको उत्तरी भूभागमा पर्दछ। विशव मानचित्रमा ८५° ५४' पूर्व देशान्तरदेखि ८६° १’ ३०” पुर्बी देशान्तरसम्म र २६° ५४' १५” अक्षाशदेखि २७° ७’ ३५” उत्तरी अक्षाशसम्म फैलिएर रहेको मिथिला नगरपालिका  २ न. प्रदेशको  एउटा प्रमुख कृषि क्षेत्र हो । करिब १८७.९४  वर्ग किलोमिटर  क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला, पशिचमतिर महोतरी जिल्ला, बटेश्वर गौपलिका, दक्षिनमा क्षिरेस्वरनाथ नगरपालिका र बटेश्वर गाउपालिका र पूर्वमा गणेशमान चारनाथ र धनुषाधाम नगरपालिका  रहेका छन् । मिथिला नगरपालिकालाई २०७१ पौष २८ गत्ते नगरपालिका घोषणा  गरिएको थियो । नगरपालिका घोषणा गर्दा साविकका, नकटाझिल, ढल्केबर र बेगाडावर गा. वि . स. समावेश गरि जम्मा ९ वडाहरु रहेका थिए भने मिती २०७३ फागुन २२ गत्ते साविकका तुलसी,  पस्पवलपुर गाविस र क्षिरेश्वर नगरपालिका वडा न. ८ र ९ समवेश गरि जम्मा १० वाडा कायम गरेको थियो भने २०७४ साल जेष्ठ ८ गत्तेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साविकमा बटेश्वर गाउपालिकामा समायोजना हुन गएको साविकको बेगाडाबर गा.वि स. को वडा ५,६ र ७ को तत्कालिन मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ८ लाई पुन: मिथिला नगरपालिकामा समायोजन भइ हाल ११ वटा कायम भएको छ । धनुषा जिल्लामा नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरुमा सम्भावना बनेको नगरपालिकाको रुपमा मिथिला नगरपालिका त छदैछ असका अतिरिक्त सचेत राजनैतिक दल र उत्प्रेरित नगरवासी समेत यो नगरपालिकाका दरिलो अनि दिगो बिकासको क्ष्रोतका रुपमा रहेका छन्। रास्ट्रीय जनगणना २०६८ को  तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिका को कूल जनसंख्या ४५,१६४ जना रहेकोमा महिलाको जनसंख्या ४९.९१ % र पुरुषको ५०.०८ % रहेको छ ।  यस नगरपालिकामा विभिन्न जातजाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरुको बसोबस रहेको छ । जनगणना २०६८ को  तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कोइरी तथा कुशवाहा जति १२,१९९ जना (२९.७३ ), दोस्रोमा क्षेत्री ४,०७९ (९.९४%)  र तेस्रोमा तामाङ ३,३९९ (८.२८%) हरुको बसोबास रहेको छ ।

सरकारीका अलावा विकास साझेदारको रूपमा गरीवी निवारण कोष, लघु उधम विकास कार्यक्रम/गरीवी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम स्थानीय सहयोगी संस्थाहरु मार्फत काम गरी रहेका छन् । महेन्द्रराजमार्ग पषपलपुर देखि रातो नदी सम्म भएर गएको छ । ग्रामीण तथा कृषी सडकहरुमा जनकराज राजमार्ग, वि. पि. राजमार्ग र विभिन्न खालको ढलान गरी  बनाएका कच्चि सडकहरू रहेका छन् ।

 

मिथिला नगरपालिकाको बिस्तृत विवरण :

क्र. स. नयाँ वडा  समावेश गा. वि .स /नगरपालिका  जनसंख्या  महिला पूरुष घरधूरी संख्या  क्षेत्रफल(वर्ग कि. मि )
१  मिथिला (६) २९२१  १४६४  १४५७  ५२९  ६.५३ 
२  २  मिथिला (१ ,२ ) ५६१०  २६९०  २९२०  ९६२  ७.६६ 
३  ३  क्षिरेश्वरनाथ ना. पा. (८, ९ )  ५६९४  २७२३  २९७१  ९१४  १३.९८ 
४  ४  पुस्पवलपुर (१-९) २५९४  १२१७  १३७७  ५२४  ३२.६४ 
५  ५  मिथिला (३ ) २९३३  १४०३  १५३०  ५०२  ३१.९५ 
६  ६  मिथिला (५ ) ४३८१  २१७७  २२०४  ७९८  ४.५ 
७  ७  मिथिला (४ ) ३६०५  १८५३  १७५२  ६९५  १५.८१ 
८  ८  मिथिला (७ ) ४३६९  २१००  २२६९  ७८४  १९.९५ 
९  ९  मिथिला (८ ) ४१३४  १९६४  २१७०  ७९५  ६.०३
१०  १०  मिथिला (९ ) ३६२२  १८०८  १८१४  ७०२  ८.३५ 
११  ११  तुलसी (१ - ९  ) ५३०१  २६८७  २६१४  १०२४  ४०.५४ 
    जम्मा  ४५१६४  २२०८६  २३०७८  ८२२९  १८७.९४ 

 

 

                                                                                                                               मिथिला नगरपालिकाको नक्सा