आ.ब.२०७८.२०७९ सामुदायिक विधालयको अन्तिम लेखा परिक्षण गर्न छनौट भएको फर्महरु