आ.व.०७९/०८० को सम्पति विवरण सम्बन्धमा - (जनप्रतिनिधिज्यूहरु सबै, कर्मचारीहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!