एभरेष्ट प्लाष्टो ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि. को लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!