जग्गा मुवाब्जा दावी गर्ने सम्बन्धि सुचना - श्री (वडा न. १, ४, ५, ६ र ७ का सूचीकृत जग्गाधनीहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!