डाक लिलामद्वारा राँगा बिक्री गर्ने सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना !!!