नगर प्रहरी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!