नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा खरिद बिक्री गर्ने कार्य सम्वन्धि बोलपत्र स्विकृतीको लागी आशय पत्रको सूचना- (प्रकाशित मिति २०७८/०६/२५)