नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!