बाबुआमाविहिन बालबालिकाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।