बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका !!!