भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०७८/०८/०६)