भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जनकपुरधाम, धनुषाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!!