भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनुषा को स्थानीय तहहरुमा माछामासु विक्रि कक्ष निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!