मानसिक स्वास्थ्य शिविर सम्वन्धीअत्यन्त जरुरी सूचना !!!