मिति २०८०-०७-१६ गते नगर प्रमुखज्युको अध्यक्षतामा ढल्केवर चौक र आसपासका क्षेत्रहरुमा सान्ती सुव्यवस्था तथा व्यपार व्यवस्थापन सम्बन्धि बैठकका निर्णय !!!

Supporting Documents: