मिथिला नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका लघु वित्तीय संस्था हरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!