मिथिला नगरपालिका , स्थानिय वासी ,शसस्त्र प्रहरी वाल , ईलाका प्रहरी तथा राजनिर्तिक दल का प्रतिनिधिहरुद्धारा साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम आजबाट शुरु