मिथिला नगरपालिका , स्थानिय वासी ,शसस्त्र प्रहरी वाल , ईलाका प्रहरी ताथ राजनिर्तिक दल का प्रतिनिधिहरुद्धारा साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम अाज चौथो सप्ता सम्पन्न