रसायनिक मल विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा - श्री ढल्केवर उखु उत्पादक सहकारी संस्था ली. मि.न.पा. ६, धनुषा !!!