राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागी विवरण दर्ता सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!