विदा सम्वन्धमा - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।