विद्यालय संचालन/थप कक्षा अनुमति सम्वन्धमा- श्री ( सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।