विद्यालय संचालन तथा थप कक्षा अनुमति सम्वन्धमा - श्री ( सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।