शिक्षक भर्नाको लागि हुने भनिएको परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!