श्री आदर्श रास्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय मि.न.पा -१० लालगढ , को लागि विज्ञापन सम्वनधमा ।