श्री जनता मध्यमिक विद्यालय मि.न. पा. -२,नक्टाझिज द्वारा करारमा शिशक भर्नाको लागि गरिएको विज्ञापनको परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना !!!