श्री जनता रास्ट्रिय आधारभूत विद्यालय,जमुनिवास, मिथिला नगरपालिका -८, को विज्ञापन सम्वन्धमा !!!