श्री देउराली माध्यमिक विद्यालय चुरे चाँदनी चौक, मिथिला न.पा. ११ को लागि बिज्ञापन सम्वन्धमा !!!