श्री देउराली माध्यमिक विद्यालय, मि.न. पा. - ११, चुरेको लागि कम्प्युटर शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!!