श्री माध्यमिक विद्यालय तुलसीचौडा, मिथिला न.पा - ११, को लागि बिज्ञापन सम्वन्धमा !!!