श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कालिका विसम्बर (०-५), मिथिला न.पा - १, को लागि बिज्ञापन सम्वन्धमा !!!