श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय रतनपुर, मिथिला नगरपालिका - ४, धनुषा को विज्ञापन सम्वन्धमा !!!