श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय हरिहरपुर, मिथिला न.पा -३, को लागि बिज्ञापन सम्वन्धमा !!!