श्री रास्ट्रिय आधारभूत विद्यालय हरिहरपुर-९ मगरटोल , को लागि विज्ञापन सम्वनधमा ।