श्री सार्वजनिक नमुना माध्यमिक विद्यालय बेंगाडावर, मिथिला न.पा -९, को लागि बिज्ञापन सम्वन्धमा !!!