श्री सार्वजनिक नमुना माध्यमिक विद्यालय, मिथिला न.पा. ९, बेंगाडावर को लागि शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना !!!