श्री सार्वजनिक नमुना माध्यमिक विद्यालय मि.न.पा. ९, बेंगाडावरको रूख विक्रिको टेण्डर स्थगित सम्बन्धि सूचना !!!