श्री सार्वजनिक नमुना माध्यमिक विद्यालय मि. न. पा. -९ को रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धि सुचना !!!