साविक ढल्केवर गा.वि.स. हाल मिथिला नगरपालिका वडा नं. ४,५ र ६ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोहको केहि झलक तथा तस्वीरहरु