हाम्रो उधोग म मालिक सिप सिकौँ मैत्री झोला निर्माण गरौँ । मिथिला नगरपालिका अन्र्तगत विपन्न महिलाहरुलाई वातावरण मैत्री झोला (कपडाको झोला) वनाउने ६ (छ) दिने शिप मुलक तालिम आजबाट संचालन