५९ औँ राष्ट्रिय वालदिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!